Dækindsamling, miljøforbedringer og genanvendelige produkter

Øksendal Dæk ApS er en miljøgodkendt indsamlings virksomhed for brugte og kasserede bildæk.

 

De fleste virksomheder bliver mere og mere miljøbevidste og vil af med virksomhedens brugte dæk på den mest miljøvenlige måde.


Vi indsamler alle typer kasserede dæk til genanvendelige råmaterialer, der genstarter materialernes livscyklus, eneten ved genanvendning eller oparbejdning. Du kan aflevere alle typer gummi og dæk, herunder sikkerheds- og langtidsbehandlede dæk.


Vi modtager:

- Personvognsdæk

- Varevognsdæk

- Lastvognsdæk

- Entreprenør dæk

Obs. Der er dog enkelte typer dæk der ikke modtages til oparbejdning på de førende veletableret oparbejdning fabrikker, som Genan og Imdex, da grænse værdierne for de færdige råmaterialer er meget strenge. Derfor frarådes dækproducenter på lige fod ikke, at anvende kemikalier i dæk der i stedet for genvanvending skal deponeres.

 

Få dine brugte dæk til at køre cirkulært

Dæk der er for gode til oparbejdning frasorteres til genanvendelse i udviklingslande. Det er FN mål i de kommende år, at fokusere på et bedre miljø og et bedre klima. 

Derfor betyder sorteringen af dæk meget for klimaet og vi ser det som en del af de mål FN har sat sig for i det kommende år. 

Vi har i langt tid vidst hvordan man på bedste vis håndtere dæk på den mest korrekte og miljømæssige måde. 

Vi kan forsat bidrage med at opnå mål 9. og 11. som har fokus på bedre infrastrukturer og affaldshåndtering, mål 12. som har fokus på bæredygtig produktion og forbrug, og mål 13. som har fokus på at håndtere klimaforandringer. se mere om FN's Verdensmål her.

Vi indsamler brugte og kasserede bildæk og skaber et bedre miljø for

Vi indsamler gamle bildæk der omdannes nye råmaterialer af høj kvalitet. Vores håndtering og vore samarbejdpartneres innovative teknologier bidrager til en cirkulær økonomi ved at lave affald om til ressourcer, som kan genanvendes. 

 

Dæk kan genvendes på flere måder, men den bedste teknologi der benyttes forsat af verdens førende har et stort globalt potentiale, da der på globalt plan bliver kasseret 13 millioner tons dæk hvert år. I mange lavt udviklede lande er det svært at komme af med dæk på en miljøvenlig måde. Ofte bliver deponeret og det fører til forurening af luft eller jord. Enkelte virksomheder har forsøgt sig med teknologien pyrolyse, som er en proces der skal omdanne dæk til olie og carbon black. Denne teknologi er forsat ikke særlig eftertragtet, hverken hos høj teknologiske virksomheder eller myndigheder i branchen, da den har vist sig, at være en meget dyr og svær process. den kræver eksempelvis rigtig meget strøm, at omdanne dæk til olie, og grænseværdierne hos de virksomheder der forsøger sig med teknologien har gang på gang vist sig, at være for høj og forurenende.