LANDBRUGSDÆK

Indgår ikke i ordningen om fri afhentning.

herunder: dæk med jord, sten og alger

Men hvorfor?

Dæk med jord og sten er med til ødelægge klingerne på de maskiner der laver dækkene om til granulat. algerne klister og er også med til øgede omkostninger til reperationer. 

Hvad forstås ved ''landbrugsdæk'' ?

-Landbrugsdæk skal som udgangspunkt forstås ved alle de dæk landmændene har brugt gennem tiden ude på deres marker.

Det altså fordi vi ikke tager imod traktordæk, men grønne og beskidte dæk er et NoGo.

Vi aftager selvfølgelig den type dæk, men da vi skal have en mand til , at spule hvert enkelt dæk for urenheder har det pris som ses nedenunder:

 Afhentnings pris

Priser pr. ton afhentet: 3167 kr.

Inkl. moms